Garantie en verzekering

Wij leveren graag de beste kwaliteit en service. Voorbereiding is het halve werk en voor een prachtig resultaat van uw badkamer, vloer of ander product is dit essentieel! We vragen je aandacht en medewerking om te zorgen dat wij in staat zijn kwaliteit te leveren. Om dit te kunnen doen hebben wij voorwaarden en een checklist opgesteld, hierin worden de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet.

Je kunt deze documenten hier bekijken:

Voor meer informatie, stuur een mail naar info@stucatelier.nl.

Ambacht/handwerk

De tekening/nuancering, pigmentvlekken van materialen met kleurschakering is wisselend en de beoordeling van het resultaat is smaakgebonden. Onze stucadoors brengen de patronen aan gebaseerd op de proefvlakken die te bezichtigen zijn in onze showroom.

Enig kleurverschil ten opzichte van het overeengekomen monster of kleurenwaaier is mogelijk, terwijl eveneens onder omstandigheden bij de uitvoering van het werk glansverschil kan ontstaan, alsmede enige oneffenheid, spaanslag etc. Alle materialen worden geheel met de hand aangebracht. Omdat de materialen vloeibaar zijn op het moment van aanbrengen, zullen factoren als temperatuur, stof en tocht altijd wat invloed uitoefenen. Je zult daarom, als je goed kijkt, bij oplevering hier en daar een haartje, vuiltje of blaasje kunnen tegenkomen, dat is niet te voorkomen. Voor het mooiste resultaat is het belangrijk met elkaar samen te werken. Wij, door de vloer zorgvuldig aan te brengen, jij door de ondergrond goed schoon te vegen en bij voorkeur even te stofzuigen. En gezien stofvorming hardnekkig kan zijn is tweemaal stofzuigen in sommige gevallen zelfs wenselijk.

Checklist

Onlosmakelijk onderdeel van onze Algemene Voorwaarden maakt de Checklist Vloeren en Badkamer&Wanden uit, met de hierin genoemde bijbehorende instructies. Dit is een handig handvat, waardoor wij onze kwaliteit kunnen waarborgen en jij als klant weet waar je aan toe bent. Niet voldoen aan de instructies uit deze checklist betekent verval van eventuele aanspraken uit de garanties.

Een betonstuc vloer/wand is een ambachtelijke vloer/wand. Het is esthetisch mooi, wordt op maat gemaakt, is sterk, slijtvast en eenvoudig in onderhoud. Dit betekent echter niet dat u nergens rekening mee hoeft te houden. Om ervoor te zorgen dat u plezier beleeft aan uw vloer/wand, is dit overzicht voor u samengesteld. Hierin worden de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Let op! Het maken van een betonstuc vloer/wand is handwerk het kenmerk daarvan is een authentiek resultaat, uniek.

Download hier onze checklist.

Hoe lang is onze garantie?

Op de technische aspecten van alle vloeren of wanden verlenen we een garantie voor de maximale periode van 5 jaar, waarbij een afbouw geldt na drie jaar met 15% van de waarde van de opdracht. Op de toplaag (coating, lak) verlenen we een garantie voor de periode van 2(twee) jaar. De garantieperiode gaat in na voltooiing van de werkzaamheden.

Wat valt er niet onder garantie?

Mechanische beschadigingen, krassen, verkleuringen, lichte spaanslagen, lichte rolbanen en aanzetten in de toplaag en ingevallen vuil in de natte vloer/wand zijn uitgesloten van garantie, evenals esthetische punten, immers het betreft een natuurproduct. Ambachtelijke esthetische afwijkingen zoals kleur, te veel tekeningen of accenten (of te weinig), vorm qua tekeningen en look (donker, licht, intens,rustig, teveel te weinig striping) zijn inherent aan het product en vallen niet onder enige garantie.

De garantie geldt ook niet voor scheurvorming (of adervorming) veroorzaakt door extreme werking of zetting vanuit de ondergrond, werking/zetting vanuit het pand zelf of vochtwerking vanuit de ondergrond en osmose. Ook valt slijtage die wordt veroorzaakt door ongeschikt gebruik, krassen, verkeerde schoonmaakmethoden/middelen, ongelukken of soortgelijke gebeurtenissen buiten de garantie. Bij betonstuc kunnen wij geen enkele garantie verlenen op scheurvorming in welke vorm dan ook vanuit de ondergrond door zetting, werking maar ook niet op het product zelf omdat de producten niet zo elastisch zijn dat ze scheuren vanuit de ondergrond kunnen opvangen.

Decontaminatie vanuit de ondergrond valt niet onder de garantie. De betonstuc vloer/wand zit nog vast aan de ondervloer/wand, echter de ondergrond is intern van elkaar losgeraakt.

Het doortekenen/scheuren (adervorming) van een breuk in de ondergrond (dekvloer/wand) valt niet onder de garantie.

Door het plaatsen van glasvlies over scheuren, schijnvoegen en dilataties wordt de kans op doortekening van een bewegend ondergrond verlaagd. Er is geen garantie dat dit niet gebeurt.

Nieuwbouw

Stucwerk en betonstuc zijn niet bestand tegen de extreme spanningen in een nieuwbouwwoning. Ze ontstaan meestal vanuit de ondergrond (dekvloer) en trekken door in de toplaag. Echter, de vaak kleine haarscheurtjes doen geen afbreuk aan de natuurlijke uitstraling van het product. Ze vallen vaak niet eens op. Het kan ook geen kwaad. Wel adviseren we nadien nogmaals de vloer of wand te door ons te lakken met de topcoating om deze scheurtjes te vullen en te beschermen tegen vocht.

Raadpleeg ook ons kantoor. Wil je de kans op scheurvorming minimaliseren dan raden we het volgende aan:

• Alvorens betonstuc te plaatsen de badkamer te laten betegelen of betegeld te laten opleveren door de aannemer. Scheurvorming vormt zich meestal achter de tegel! Dit vergt wel extra werkzaamheden vanuit Stuc Atelier wat we tegen een meerprijs zullen offreren.

• Door Stuc Atelier de badkamer volledig te voorzien van wapeninggaas plus 5-10mm dik te stukadoren met een speciale watervaste cementgebonden stucmortel.

Geschil, verschil van mening over opleverpunten

Mocht er ten aanzien van het bovenstaande of de dienstverlening of producten van Stuc Atelier een verschil van inzicht of geschil ontstaan dan prevaleren te allen tijde de algemene voorwaarden van Stuc Atelier en de van toepassing zijnde Tba-richtlijn 1.12 (maart 2018). Daarbij geldt dat in geval van een geschil voor de beoordeling en toetsing van het geleverde de TBA-RICHTLIJN 1.12 (MAART 2018) leidend is. Taxatie en/of beoordeling vindt plaats door en op basis van deze richtlijn. Door aanvaarding van de opdracht en de algemene voorwaarden stem je als klant uitdrukkelijk in met de onafhankelijke keuring/toetsing en taxatie door en op grond van de richtlijn, zulks met uitsluiting van een taxatie door een eigen (derde) partij. Kies je als klant alsnog voor een eigen taxateur of beoordelaar dan is diens oordeel te allen tijde ondergeschikt aan het oordeel op grond van de TBARICHTLIJN 1.12 (MAART 2018).